Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Μέγας Βασίλειος Τὸ λιοντάρι τῆς Ἀνατολῆς

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητροπολίτου Ξάνθης.

Τεθνήκασι οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ Παιδίου.

Ἑσπερινὸς Ἁγίου καὶ Μεγάλου Βασιλείου